Vertragen is vooruitgang

“Te weten wie we zijn, is te zien wat we doen!”

Alice in Wonderland geeft ons dit prachtige voorbeeld en wij kunnen hier veel van leren. Kijken door een andere bril dan we eindelijk geneigd zijn te doen. Het valt me op dat veel mensen zo snel conclusies trekken over “wie ze zijn” en “wat ze doen” en van daaruit al vrij snel besloten hebben wat ze kunnen en welke mogelijkheden daar dan wel of niet bij horen. Maar is dat nou helemaal waar? Heb je dan echt goed gekeken of neem je gewoon de “snelste route” om op zekerheid te spelen?

Vertragen is vooruitgang

Als je in je leven op een punt komt waarbij je je afvraagt waarom je niet meer tot je recht komt op de plek waar je bent, dan willen we graag een soort snelle oplossing. Even een testje of een gesprek voeren en dan komt het goed. “Ik moet namelijk snel weten wat te doen, anders is er stilstand of ben ik te laat voor de volgende stap”. De contradictie is dat er vaak door dit soort gedachten juist stilstand komt. Je maakt het te absoluut en stelt eisen aan jezelf in termen van tijd en richting.

Kijk naar het nu

Mijns inziens sla je dan een heel belangrijke stap over. Kijk eerst eens goed naar het nu! Op welke manier ben je bezig? Wat zijn de dingen waar je op een natuurlijke wijze naar getrokken wordt? Als je bepaalde keuzes maakt op basis waarvan beslis je dan? Wat zijn daar de meest belangrijke overwegingen voor? Door bewust te worden van ons gedrag, onze gedachten, onze neigingen en behoeftes én hoe we die in ons huidige leven en werk invulling geven, krijgen we meer zicht op wie we zijn. Het loont dus om te vertragen, maar niet door stil te staan. In dit proces van onderzoeken is het niet zo dat we uren op de Hei gaan doorbrengen om alles te overdenken. Dat kan maar hoeft zeker niet.

Experimenteren

Belangrijk is wel dat we in hele kleine stappen kleine veranderingen gaan doorvoeren, gaan experimenteren. Dit kan door bijvoorbeeld andere reacties op situaties en door anders te kijken naar wat er zich nu in ons leven afspeelt. Of door beter te gaan doorzien wat sommige mensen en zaken met ons doen en hoe dit voor of tegen ons werkt en wat we dan kunnen besluiten anders te doen. Als je nu de vrijheid hebt van keuze (los van allerlei verwachtingen) welke andere keuze zou ik dan kunnen maken in dit moment?

De dialoog is essentieel

Door op kleine schaal te bewegen, geven we onszelf de kans onze professionele identiteit opnieuw vorm te geven. Zoals een slang ieder jaar een nieuwe huid krijgt, zo kunnen ook wij ieder jaar een nieuw vel vormen. Het oude, niet meer dienende af te leggen en nieuwe verse inzichten, gedrag en ervaringen toe te voegen. Dan creëren we voortdurende groei en ontwikkeling en zullen veel minder het gevoel hebben dat we ‘vast’ zijn geraakt.

Dit proces vraagt aandacht en dialoog. De innerlijke dialoog is waardevol; het helpt je te onderscheiden wat je wel en niet wilt. De dialoog met anderen is ook van belang, omdat die je kunnen helpen vragen te stellen die je eigen gedachten ordenen, verhelderden, etc. Dat kan je leidinggevende zijn, een goede collega, een mentor of iemand in je thuissituatie die je vertrouwt. Belangrijk is wel dat het mensen zijn die een ‘open dialoog’ met je willen voeren, die je willen laten ontdekken en vragen ‘durven’ stellen om je aan het denken te zetten met het doel je verder te brengen in je proces. Het helpt namelijk alleen als je open blijft staan voor wat zich aandient. Door te veel in “dat kan niet, daar ben ik te oud voor, dat is niet passend voor mij, daar heb ik geen ervaring mee, dat levert geen geld op etc.” te gaan brengt niet alleen geen opening voor onderzoek, maar brengt tevens gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid naar boven.

Niet bepaald datgene wat je nodig hebt in je ontwikkeling en groei.

Over Ilona ten Boer

Mijn grootste drijfveer is om met mensen mee te denken over waar zij naar toe onderweg zijn en wat hierin de volgende stap is. Vanuit mijn eigen bedrijf ITB coaching en CIC Company inspireer ik als professionele coach al ruim 10 jaar bevlogen professionals en geef hen waardevolle inzichten om de volgende stap te zetten en op een andere manier naar zichzelf en de omgeving te kijken.